Podmínky užití aplikace

 1. Tento web, mobilní aplikace (dále jen „aplikace WooGies“ nebo zkráceně „WooGies“), jeho obsah a nabízené služby lze využívat pouze za následujících podmínek.

  Při přístupu na tento web nebo jeho podstránky a subdomény uživatel souhlasí s podmínkami užití v platném znění. V případě, že uživatel nesouhlasí s některou podmínkou nebo všemi podmínkami, musí používání webu ukončit.

 2. WooGies je internetová aplikace pro správu nákladů a dalších věcí souvisejících se společným bydlením. Tato aplikace a z ní vyplývající služby jsou pro uživatele dostupné zdarma.

 3. Uživatel mající zájem o využívání služeb aplikace WooGies je povinen si v rámci aplikace WooGies vytvořit uživatelský účet. Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání uživatelského jména a hesla, vyplnění příslušných osobních údajů, přečtení těchto Podmínek užití a zakliknutí pole "Souhlasím s podmínkami použití" umístěného v registračním formuláři.

 4. Pouze registrovaní a řádně autorizovaní uživatelé mohou aktivně využívat služby aplikace WooGies.

 5. Provozovatel aplikace WooGies (dále jen „Provozovatel“) je oprávněn zrušit uživatelský účet uživatele, pokud se na něj uživatel nepřihlásil déle než 8 měsíců.

 6. Uživatel se zavazuje neužívat aplikaci žádným způsobem, který by jakkoli narušoval práva provozovatele.

 7. Uživatel se zavazuje chránit své heslo k poskytovaným službám a chránit jej před zneužitím třetími osobami.

 8. Všichni uživatelé nesou zodpovědnost za své aktivity spojené s užíváním aplikace WooGies a souhlasí s tím, že služby nebudou používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, Listinou základních práv a svobod, osobnostními právy či právy duševního vlastnictví, porušováním a zasahováním do práva autorského, pravidly používání služeb provozovatele a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.

 9. Uživatel souhlasí s tím, že údaje, které o své osobě zadá do aplikace WooGies, vyjma uživatelského hesla, budou viditelné pro ostatní členy jeho domácnosti.

 10. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů služby provozovatelem služby a jeho partnerů pro rozvoj a provoz služby.

 11. Uživatel je oprávněn svůj účet v aplikaci kdykoli bez náhrady zrušit, a to volbou funkce Zrušit účet u jeho profilu.

 12. Provozovatel aplikace WooGies nenese žádnou odpovědnost za obsah stránek domácností a jejich případnou veřejnou publikaci. Za obsah stránek v rámci služby WooGies jsou plně odpovědní uživatelé, jejichž uživatelské účty se k těmto stránkám vztahují.

 13. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do aplikace, změn a úprav bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.

 14. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nedostupnost či nefunkčnost služeb a za případnou ztrátu nebo poškození dat uložených či vytvořených v aplikaci WooGies, vzniklou technickými problémy nebo administrativním zásahem Provozovatele, jakož ani za možnou škodu takovýmto způsobem vzniklou.

 15. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek užití aplikace WooGies.

 16. Provozovatelem aplikace WooGies dostupné na URL adrese https://woogies.cz a souvisejících podstránkách je společnost The Sky is the Limit, s.r.o.

 17. Potvrzením těchto podmínek uděluje uživatel souhlas společnosti The Sky is the Limit, s.r.o., IČ 03212386, se sídlem Křenová 89/19, Trnitá, 602 00 Brno jakožto správci se zpracováním jeho osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pro účely zasílání informací souvisejících s aplikací a pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.

  Souhlas platí rovněž pro správcem pověřené zpracovatele. Uživatel bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

 18. Tyto webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc („Google“).

  Služba Google Analytics používá soubory „cookie“, což jsou textové soubory uložené ve vašem počítači, které webovým serverům pomáhají analyzovat, jak uživatelé stránky využívají. Informace generované souborem cookie, týkající se vašeho používání webových stránek (včetně vaší IP adresy), budou přeneseny a uloženy na servery společnosti Google ve Spojených státech.

  Jménem poskytovatele webových stránek bude Google tyto informace používat pro účely vyhodnocování vašeho užívání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se aktivit na webových stránkách a užívání internetu poskytovateli webových stránek. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

  Používání souborů cookie můžete zamítnout volbou v příslušném nastavení vašeho prohlížeče. Uvědomte si však, že pokud to uděláte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce těchto webových stránek. Dále můžete zabránit společnosti Google ve sběru a využívání dat (soubory cookie a IP adresa), stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče dostupného na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Další informace lze nalézt na adrese http://www.google.com/analytics/terms/gb.html (Podmínky použití a ochrana osobních údajů pro službu Google Analytics).